Misiune

777 (2) (1) (2) (1) (1) (2)

Misiunea de bază a Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău este pregătirea specialiştilor cu caracter aplicativ pentru economia naţională, la calificările existente, prin programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară (nivelul IV și V a ISCED).
Misiunea fundamentală: instituția de învățământ își propune formarea și dezvoltarea integrală a personalității, din perspectiva exigențelor culturale, axiologice, social – economice, științifice și politice ale societății democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale și integrării sociale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în contextul valorilor europene și general – umane.
Misiunea generală: Asigurarea condițiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare a fiecărui elev, în parteneriat și colaborare cu factorii sociali, promovînd toleranța și înțelegerea între copii de origine socio – culturală și lingvistică diferită, formarea unui elev cult, inteligent, creativ, capabil să se adapteze la orice situație, pregătit pentru condiții de schimbare.
Misiunea profesională: Formarea specialiștilor competitivi, care vor manifesta profesionalism consacrat, principii etico – morale și perseverență în asigurarea calității în sfera serviciilor educaționale și sociale, prin promovarea unui învățămînt activ–participativ orientat spre formarea de competențe profesionale durabile, promovînd valorile uman și democratice, spiritul egalității de șanse, al patriotismului și valorilor europene. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău își propune să ofere pentru fiecare elev o evoluție bună, completă și utilă, conform unui traseu educațional individualizat, în sensul dezvoltării abilităților de colaborare constructivă, atitudine binevoitoare față de ceilalți oameni, încredere în forțele proprii, responsabilitate pentru propria formare, gîndire sistematică, creativă și critică, capabil să-și găsească locul său într-o lume în schimbare. Instituția va asigura continuitatea formării cadrelor didactice (educatori în învățământul preșcolar) pentru sistemul educaţional şi valorificarea potenţialului cadrului didactic. Colegiul îşi propune misiunea de a promova competenţele şi calificările solicitate pe piaţa muncii, în concordanţă cu standardele competitive europene.

Activitatea Colegiului va continua să se bazeze pe valorile deja consacrate în evoluţia sa: Profesionalism, Performanţă, Transparenţă, Colaborare reciprocă, Respectul faţă de personalitate, Responsabilitate, Dreptul la opinie. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău tinde să rămână una din cele mai prestigioase instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova prin conţinutul şi modernizarea procesului educaţional, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic, social şi naţional. Viziunea este derivată din Statutul Colegiului ca instituţie profesional tehnică postsecundară cu tradiţii şi din necesitatea ca această instituţie să se situeze în continuare în poziţia de lider. Colegiul îsi propune, prin promovarea unui mediu concurenţial – calitativ, bazat pe creativitate şi inovaţie, dublat de tradiţie, să formeze o personalitate pragmatică, de succes, în concordanţă cu valorile naţionale şi universale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>