În atenția elevilor anului III și IV | Cazarea în Cămine

Dragi elevi, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău cazarea se va desfășura în perioada 29-30 august 2022. Pentru a iniția procedura de cazare vă apropiați la Colegiu în anticameră Director (etajul I) cu cererea de cazare.

Pașii:

  • Eliberarea Confirmării statutului de elev al Colegiului (secretariat Cancelarie, etajul I)
  • Adresarea la Cămin (intendent) cu buletinul de identitate.
  • Procedura de cazare va fi comunicată de reprezentanții UPS „Ion Creangă” din Chișinău

În atenția elevilor anului I și II | Cazarea în Cămine

Dragi elevi, pentru cazarea la Căminul 4 (str. Pușkin 39) și Căminul 3 (Bd. Grigore Vieru 8),urmează să vă apropiați la Colegiu și să parcurgeți următorii pași:

  • Eliberarea Confirmării statutului de elev al Colegiului (secretariat Cancelarie, etajul I)
  • Adresarea la Cămin (intendent) cu buletinul de identitate.
  • Achitarea taxei de cazare se realizează la Bancă în baza rechezitelor bancare primite.