Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău angajează!

OFERTE –  iunie 2020

ATENȚIE CONCURS!
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău anunță concurs pentru ocupația funcției de:

 • - șef secție didactică,
 • - șef secție educație

  La concurs pot participa persoane care întrunesc cumulativ următoarele
  condiții:
  a) deține cetățenia Republicii Moldova;
  b) studii superioare universitare;
  c) vechimea de muncă în activitate didactică de cel puțin 5 ani și deține grad
  didactic;
  d) la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vîrsta de
  65 ani;
  e) cunoaște limba română;
  f) nu are antecedente penale.
  Candidații depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în
  termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs
  care cuprinde următoarele:
  – cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa
  Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru
  ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic nr.
  673 din 09.07.2015;
  – copia actului de identitate;
  – copia/copiile actului/actelor de studii;
  – copia carnetului de muncă;
  – curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 a
  Regulamentului;
  – certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de
  vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
  – cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  – proiectul planului de dezvoltare a subdiviziunii pentru 5 ani.
  Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv
  copia/copiile actului/actelor care confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul
  științific, recomandări, etc.
  Informații suplimentare puteți obține:
  Telefon de contact: (+373) 022-22-02-41
  Actele vor fi depuse până la data de 14 iulie 2020, ora 16 00

OFERTE iunie 2020

Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău anunță oferte de angajare pentru următoarele posturi vacante:

 • Îngrijitor de încăperi (servitoare)
 • Muncitor la îngrijirea complexă și reparația clădirii

Telefon de contact: (022) 22 02 41

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>