Masa rotundă: „Totaluri și perspective de formare a viitorilor educatori”

8WlrcrMhnvUÎn procesul desfășurării Practicii de Absolvire 2019 s-a organizat Masa rotundă cu genericul: „Totaluri și perspective de formare a viitorilor educatori” în cadrul Grădiniței Nr. 225 „Spicujor” din Chișinău. 

Colegiul „Alexei Mateevici” aduce sincere mulțumiri Directoarei IET VASILACHI ALA din Grădinița Nr. 225 „Spicujor” din Chișinău, pentru colaborare. Continuă să citești

Colegiul ,,Alexei Mateevici” anunță ADMITEREA – 2019

003

  • Specialități:
  1. Educație Timpurie
  2. Învățământ Primar
  3. Jurisprudență
  4. Sport și Pregătire Fizică
  5. Asistență Socială

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenți de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale. Admiterea la programe de formare profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs. Concursul de admitere se organizează în baza REGULAMENTUL- ului de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (Ordinul Ministrului Educației nr. 423 din 29 mai 2017), în limba de instruire română şi sursa de finanţare (buget, taxe de studii), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. Continuă să citești