În atenția candidaților înmatriculați la studii la Colegiul „Alexei Mateevici”

  • În perioada 10-13 august 2021 în incinta Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău, se vor desfășura ședințe cu elevii și părinții elevilor înmatriculați. Lista grupelor academice

    image (11)

  • Atenție! La data stabilită  elevii și părinții vor semna contractele de școarizare. Elevii admisi la studii în baza de Contract, vor achita taxa de studii, prima tranșă 2000 lei.